امین حاجى زه‌ڵمى

 امین حاجى زه‌ڵمى
امین حاجى زه‌ڵمى مین حاجی زه لمی ساله و ۱۹۷٨ جه ده گاو زه لمی ئامان دنیاوه وانایش مدرک عیلمی . دبلومی بالا جه زانست و کومپوته ر جه شاروسلیمانی به ده ست ئارده ن. سەرنوسە رو ساحب امتیازو ڕۆژنامەۆ ژیوای بیە ن. ساحب و ماڵپە رو www.zheway.com بیەن پەی ماوەو ۷ ساڵا. ساحب و راوە بە رۆ یەکە مین کەناڵی هەوڕامی بیە ن جە باشورو کۆردستانیە. ئاماده کارو یه که مین فیلمی دیکوینتاری بیه ن سە رو ماموستا صباح هه ورامی ساعب و یه که مین زنجیره فیلم سریالو هه ورامی به نامی ئه دالی بیه ن مامۆستا وناوندى قەڵا و خورماڵی بیە ن ماوە و ۱٥ ساڵا پێشکە شکارو بە رنامە و هەورامی بیە ن زیاتە ر جە۱۰۰ برنامێ مستندیش سە رو هە ورامانی دروست کردینی کتێبیوە شیعریش چاپکریان بە نامی هەنسکە و هەنگی . زیاتە ر جە ۷۰ بابە تیش دلی ڕۆژنامە کوردیە کانە چاپی کرینی پیسە ئاوێنە هاوڵاتی کوردستانی نوی خویندنی لیبراڵ. خورماڵ. شفق نیوز. شارە زا جە مێژوو هەورامانی و کتێبیوە چاپنە کرای دس نویش هەش . کە دماتەرنە چاپ کریو.. خاوە نو گە ورە ترکەرین ئە رشیفی دە نگ و ڕە نگین سە رو هەورامانی.. ئەندام و دەسە و دامە زراوە و سەنتەرو کلتوری ژیواین ئەندام سەندیکاو ڕۆنامە نويساو کوردستانین دە رهینە ر کارگردان و چە ندین مستند و برنامە تەلەفزیونیە کا بیە ن جە کەناڵە ماهوارە یەکانەپەخشی بینی .

بابه‌تێ كیانیای:

Loading...